You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Wat is Integratieve Kindertherapie?

Merian Waal

Integratieve Kindertherapie is een kortdurende en intensieve vorm van psychotherapie voor kinderen van 4 t/m 17 jaar, ontwikkelt door de Nederlandse Academie voor Psychotherapie in Amsterdam.

Integratieve Kindertherapie onderscheidt zich van andere therapievormen. Het integreert diverse manieren van werken uit verschillende disciplines. Dit in tegenstelling tot de meeste therapievormen die zich richten op één vorm of één methode. Door deze geïntegreerde aanpak krijgen kinderen een therapie die op hun situatie en mogelijkheden is gericht, die bij hen past. Therapie op maat. Samen met het kind onderzoek ik de mogelijkheden. Ik kijk naar alle facetten van het kind, zijn manier van doen, voelen, denken, kunnen, de omstandigheden en de plaats binnen het gezin waarin hij zich in bevindt. De aanpak is flexibel en biedt kinderen en ouders (en leerkrachten) praktische handvatten om weer verder te gaan.

Wat maakt het effectief?

Integratieve Kindertherapie is praktisch, veelzijdig en resultaatgericht. De behandeling duurt gemiddeld 7 tot 15 sessies. Het aantal sessies is mede afhankelijk van de inzet en mogelijkheden van het kind, de ernst van de klacht en de mate van ondersteuning uit de omgeving.

Het effect van de therapie speelt zich af op een breed terrein. De mogelijk-heden tot verandering worden zowel op bewust als onbewust niveau geactiveerd en biedt kinderen de mogelijkheid om vertrouwen en inzicht te krijgen in hun gevoelens, gedachten en gedrag. Kinderen hebben daarbij een geweldig groot zelfhelend vermogen. De therapie versterkt de eigen kracht, wijsheid en natuurlijke vaardigheden. Het kind wordt zich bewust van zijn kwaliteiten, hulpbronnen en keuzemogelijkheden. Hij leert deze aan te spreken en in te zetten op die gebieden waar dat nodig is, zodat hij zich weer op een positieve gezonde, eigen manier verder kan ontwikkelen.